ПАТ «Львівгаз» інформує:

ПАМ’ЯТКА

про порядок приєднання замовників до газових мереж

(для фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб)

1. Стандартне приєднання

Потужність об'єкта газоспоживання до 16 метрів кубічних на годину та відстань від точки забезпечення потужності до точки приєднання не більше 10 (25) метрів у міській (сільській) місцевості 

1.1. Подання замовником до газорозподільного підприємства документів для здійснення приєднання до газових мереж:

- заява (видає газорозподільне підприємство);

- опитувальний лист (видає газорозподільне підприємство);

- копії документів про визначення права власності (користування) об’єкта газоспоживання (приміщення, земельної ділянки).

1.2. підписання договору на приєднання до газових мереж.

Протягом 15-ти днів з дня подачі замовником документів для здійснення приєднання до газових мереж газорозподільне підприємство надає замовнику для розгляду проект договору на приєднання до газових мереж, до якого додає схему зовнішнього газопостачання стандартного приєднання та технічні умови на внутрішнє газопостачання об'єкта замовника. Виданий договір повинен відповідати Типовому договору на приєднання до газових мереж, затвердженого постановою НКРЕ від 31.01.2022 № 76.

Технічні умови на внутрішнє газопостачання – перелік вихідних даних для проектування внутрішніх систем газоспоживання об'єкта замовника від точки приєднання до газоспоживаючого обладнання.

1.3. підписання замовником договору на приєднання до газових мереж та оплата вартості приєднання згідно зі ставкою встановленою НКРЕ.

1.4. Будівництво газорозподільним підприємством зовнішніх газових мереж (не більше трьох місяців з дати оплати замовником вартості приєднання).

1.5. підписання договору про надання населенню послуг з газопостачання (для фізичних осіб (населення)) або договору на постачання природного газу за регульованим тарифом (для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб).

1.6. підключення об'єкта замовника до газових мереж та пуск газу здійснюється не пізніше 5 робочих днів (якщо підключення не потребує припинення газопостачання іншим споживачам) або 15 робочих днів (якщо підключення потребує припинення газопостачання іншим споживачам) після введення в експлуатацію газових мереж зовнішнього та внутрішнього газоспоживання об’єкта замовника.

Примітка. Для здійснення підключення до газових мереж замовнику необхідно підготувати свій об’єкт, а саме: здійснити розробку проекту на внутрішні системи газопостачання; погодити проект з газорозподільним підприємством; виконати будівництво (монтаж) внутрішніх газових мереж та провести введення в експлуатацію. При цьому замовник самостійно обирає організації для здійснення проектування та будівництва внутрішніх газових мереж.

2. Нестандартне приєднання

Потужність об'єкта газоспоживання більше 16 метрів кубічних на годину або відстань від точки забезпечення потужності до точки приєднання більше 10 (25) метрів у міській (сільській) місцевості 

2.1. Подання замовником до газорозподільного (газотранспортного) підприємства документів для видачі технічних умов на зовнішнє газопостачання та технічних умов на  внутрішнє газопостачання:

- заява (видає газорозподільне (газотранспортне) підприємство);

- опитувальний лист (видає газорозподільне (газотранспортне) підприємство);

- копії документів про визначення права власності (користування) об’єкта газоспоживання (приміщення, земельної ділянки).

2.2. Видача газорозподільним (газотранспортним) підприємством замовнику технічних умов на зовнішнє газопостачання та технічних умов на внутрішнє газопостачання (протягом 15 робочих днів з дня подання заяви).

2.3. Розроблення замовником проектно-кошторисної документації на зовнішнє газопостачання на підставі отриманих технічних умов на зовнішнє газопостачання. При цьому замовник самостійно обирає проектну організацію для виготовлення проекту. 

2.4. Узгодження проектної документації на зовнішнє газопостачання з газорозподільним (газотранспортним) підприємством. Газорозподільне (газотранспортне) підприємство зобов’язане протягом 15 днів після подачі на погодження проектів погодити їх або повернути замовнику на доопрацювання (із обґрунтованими зауваженнями) у разі відхилення від вимог технічних умов.

Після узгодження замовник передає проектно-кошторисну документацію на зовнішнє газопостачання газорозподільному (газотранспортному) підприємству за актом приймання-передачі.

Вартість проектно-кошторисної документації на зовнішнє газопостачання є складовою частиною плати за приєднання.

2.5. підписання договору на приєднання до газових мереж.

Після передання замовником погодженої проектно-кошторисної документації ГП (ГТП) протягом 10 робочих днів надає замовнику договір на приєднання до газових мереж, у якому визначає вартість, порядок, умови оплати та строк забезпечення приєднання виходячи із строків на закупівлю відповідних товарів, робіт і послуг, обсягу виконання робіт та необхідних погоджень, передбачених проектно-кошторисною документацією на зовнішнє газопостачання.

2.6. Оплата замовником вартості приєднання згідно з проектно-кошторисною документацією. Замовник сплачує вартість приєднання зменшену на вартість проектно-кошторисної документації.

2.7. Будівництво газорозподільним (газотранспортним) підприємством зовнішніх газових мереж у строки, передбачені договором.

2.8. підписання договору на постачання природного газу (для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб) або договору про надання населенню послуг з газопостачання (для фізичних осіб (населення)).

підключення об'єкта замовника до газових мереж та пуск газу здійснюється не пізніше 5 робочих днів (якщо підключення не потребує припинення газопостачання іншим споживачам) або 15 робочих днів (якщо підключення потребує припинення газопостачання іншим споживачам) після введення в експлуатацію газових мереж зовнішнього та внутрішнього газоспоживання об’єкта замовника.

Примітка. Для здійснення підключення до газових мереж замовнику необхідно підготувати свій об’єкт, а саме: здійснити розробку проекту на внутрішні системи газопостачання; погодити проект з газорозподільним підприємством; виконати будівництво (монтаж) внутрішніх газових мереж та провести введення в експлуатацію. При цьому замовник самостійно обирає організації для здійснення проектування та будівництва внутрішніх газових мереж.

Рис. Принципова схема приєднання

Відповідно до частини четвертої статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у технічних умовах враховується, що місце приєднання інженерних мереж замовника до магістральних чи інших інженерних мереж розташовується на межі земельної ділянки замовника або за його згодою на території такої земельної ділянки. Будівництво газових мереж здійснюється газорозподільним (газотранспортним) підприємством до точки приєднання.


Постановою НКРЕ від 26.03.2022 р. № 291 «Про встановлення ставок плати за стандартне приєднання до газових мереж на 2013 рік» затверджені розміри ставок плати за стандартне приєднання до газових мереж для Львівської області (ціни вказано без урахування ПДВ):

Регіон, область

Типорозмір лічильника газу, тип місцевості та тип газопроводу

G 1,6

G 2,5

G 4

G 6

G 10

міська місцевість

сільська місцевість

міська місцевість

сільська місцевість

міська місцевість

сільська місцевість

міська місцевість

сільська місцевість

міська місцевість

сільська місцевість

під- земний

над- земний

під- земний

над- земний

під- земний

над- земний

під- земний

над- земний

під- земний

над- земний

під- земний

над- земний

під- земний

над- земний

під- земний

над- земний

під- земний

над- земний

під- земний

над- земний

Львівська

6990 грн.

6990 грн.

7250 грн.

7250

грн.

6990 грн.

6990

грн.

7250 грн.

7250

грн.

6990 грн.

6990

грн.

7250 грн.

7250

грн.

8210 грн.

8210

грн.

8650 грн.

8650

грн.

10250

грн.

10250

грн.

10770 грн.

10770 грн.

Ця Постанова набуває чинності з дня її офіційного опублікування